Tento kurz je určen pro lidi ve věku 30 a více let; pro ty, kteří se chtějí zapsat na kurz španělštiny, kde výuka probíhá v malých skupinách a aktivity jsou pořádané speciálně pro ně.

Hodiny španělštiny jsou velmi praktické a především zaměřeny na mluvení.

Ve třídách probírají témata jako život ve Španělsku, kultura a gastronomie, španělský jazyk pro cestování a dovolenou, ale také španělština pro práci.

Program aktivit je ideální pro procvičování znalostí, získané ve třídě, v "reálném životě".

Začátek kurzu: každé pondělí od 03. července do 21. srpna.

Počet lekcí týdně: 20 lekcí španělštiny + 5 hodin (2,5 hodiny dvakrát týdně) výletů a kulturních akcí "Španělština v pohybu".

Délka každé lekce: 55 minut

Délka kurzu: od 1 do 8 týdnů

Úrovně: od A2 do B2

Počet studentů ve třídě: maximálně 8, průměr 4

Rozvrh: dopoledne - 2 krát týdně aktivity a výlety; odpoledne - hodiny španělštiny od pondělí do pátku od 14:30 do 18:30.