Cílem kurzů je abyste se mohli vyjadřovat španělsky co nejplynuleji.

Studenti se učí jak lidé používají španělštinu v reálném životě, jak mluví mezi sebou na ulici. Rozvíjí své znalosti, které mohou okamžitě byt využité mimo učebnu.

Zaměřujeme se na všechny hlavní metody vyučování cizích jazyků: čtení, psaní, poslech, mluvení.

Máme kurzy pro různé věkové kategorie: dospělí, teenagery a dětí, a také pro různé úrovně znalosti španělštiny. Vyučování probíhá dopoledne nebo odpoledne, délka trvání každé lekce je 50 minut

Naše kurzy obsahují: vybraný kurz španělštiny, iInformační balíček, učebnice a studijní materiál, výuku, využití společných prostor, rozřazovací jazykový test, zdarma připojení k internetu, akademickou zprávu, certifikát

 

Všechny hodiny jsou vedeny pouze ve španělštině. Ve třídách je mezi 6 a 10 studenty a jedna vyučovací lekce trvá 55 minut. Vzhledem k tomu, že jde o malé skupiny co do počtu studentů, je učitel schopen přistupovat ke studenům individuálně a reagovat na konkrétní potřeby každého z nich.

Cílem programu je také začlenění studentů do naší kultury. Pořádáme návštěvy kulturních center, muzeí, různých měst a tak dále. Snažíme se zajistit, aby všichni studenti byly zcela ponořeny do španělského způsoba života.