Naše metoda kombinuje tradiční gramatický přístup s komunikačním zaměřením. Jednoduše řečeno, velký důraz je tedy kladen na procvičování gramatiky v komunikačních kontextech, které kopírují situace, se kterými se setkáte v každodenním životě.

Třídy jsou založeny na úkolech, které berou v úvahu individuální potřeby studentů a rozdílné styly vyučování.

Učební materiál

V hodinách budete používat učebnici spolu s dalšími doplňkovými materiály (novinové články, reklamy, audiovizuální materiály atd.). Naše učebnice vyvinuli učitelé z International House a zahrnují všechny oblasti jazyka: čtení, psaní, poslech a mluvení.

Zápisné obsahuje první knihu a další materiál. Při přechodu z jedné úrovně do druhé budete potřebovat novou knihu, kterou si můžete koupit nebo vypůjčit ze školní knihovny. Knihovna je určena pro naše studenty a nabízí možnost zapůjčení dalších referenčních materiálů.

Certificat

Na konci kurzu studenti dostanou certifikát o ukončení daného kurzu, počtu absolvovaných hodin, dosažené úrovně španělštiny, a navíc podrobnou akademickou zprávu o pokroku v každé z jazykových oblasti.