Rozřazovací test ze španělštiny

V první den vyučování studenti budou mít informační schůzku, kde dostanou veškerou nezbytnou informací o studiu a městu, a také musí absolvovat rozřazovací test ze španělštiny. Na základě výsledků testu budou zařazeni do skupin dle jejich úrovně.

Student může změnit svojí třídu během prvních několika dnů nebo-li později, pokud bude mít větší pokrok než zbytek třídy.

Alespoň jednou za měsíc se provádí test, který hodnotí dosažené znalostí studenta.

Úrovně

Kurzy jsou rozděleny do šesti různých úrovní: od úplných začátečníků po pokročilé, založené na programu Institutu Cervantes a v souladu se směrnicemi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Bez ohledu na to jaká je Vaše úroveň španělštiny, vždy najdeme třídu, která Vám bude vyhovovat.

Level
  DELE
C2
Úroveň blízká mateřskému jazyku Diploma de español C2
C1
Vysoce pokročilý Diploma de español C1
B2
Pokročilý Diploma de español B2
B1
Středně pokročilý Diploma de español B1
A2
Mírně pokročilý Diploma de español A2
A1
Úplný začátečník Diploma de español A1

 

Viz popis úrovní