Kdy mohu začít svůj jazykový kurz?

Pro intenzivní kurzy platí, že pokud jste začátečník, jsou stanoveny určité termíny začátku kurzu ( alespoň jednou měsíčně). V případě, že mate alespoň malé znalosti španělštiny, pak můžete začít v jakékoliv pondělí. Pro specializované kurzy a přípravné kurzy na zkoušky jsou stanoveny určité termíny.

Jakou máte metodu vyučování?

Naším cílem je, aby naši studenti se naučili komunikovat ve španělštině, a naše metoda je přesnou kombinací, která rozvijí všechny oblastí a dovedností potřebné k tomu. V závislosti na vaši úrovni budete mít více či méně praxi v mluvení. Čím vyšší je úroveň, tím větší možnost praxi konverzaci. Všechny lekce jsou vedeny ve španělštině.

Jak poznáte mojí jazykovou úroveň?

První den ve škole všichni studenti musí absolvovat rozřazovací test, který prověří vaše jazykové dovedností jako čtení, mluvení, gramatiku a slovní zásobu. Během kurzu je pokrok studentů pečlivě sledován příslušným vyučujícím.

Je možné přejít na jinou úroveň (změnit třídu) během kurzu?

Ano. Chcete-li změnit úroveň, měli byste nejprve mluvit se svým učitelem a také s vedoucí studijního oddělení. Učitelé budou sledovat váš pokrok a v případě nutností, budou provedeny změny.

Mohu změnit svůj rozvrh?

Je to možné, pokud jsou k dispozici volná místa ve vybrané třídě.

Je zde možnost změnit třídu vzhledem k většímu pokroku?

Máme 6 úrovní, které lze absolvovat během 36 týdnů, pokud budete mít větší pokrok než zbytek třídy, samozřejmě budete převedeny na vyšší úroveň, a mohl/a byste ukončit úroveň v kratším čase, než je běžně naplánováno.

Jaký bude můj vypadat můj školní rozvrh?

To záleží na tom, jaký typ kurzu si vyberete. Intenzivní 25 se skládá z 20 + 5 lekcí týdně, Intenzivní 20 se skládá z 20 lekcí týdně. Délka každé lekce je 50 minut. Dopolední vyučování obvykle začíná v 9:10 a odpolední v 14:00. Budete-li mít dopolední nebo odpolední vyučování závisí na ročním období a na vaší úrovni. Ale budete mít vždy půl dne volno, buď ráno nebo odpoledne, abyste mohli prozkoumat místní památky a zajímavosti se svými přáteli.

Kolik týdnů mohu studovat?

Můžete studovat jak jeden týden tak i několik, záleží na vás kolik budete chtít.

Co se mohu naučit za 2, 4 nebo 12 týdnů?

Españolé učí jazyky na 6 různých úrovních, od začátečníků až po pokročilé. Pokrok každého studenta závisí na řadě faktorů, jako je například, motivace, studijní návyky, a dokonce i jak je blízko mateřština k cílovému jazyku. Váš talent a motivace jistě urychlí rychlost pokroku, a naši odborní učitele určitě vám pomůžou v tom.

Budu mít možnost poznat španělskou kulturu, umění a zábavu / noční život?

Budete mít opravdu hodně příležitosti k tomu. Ve škole nabízíme semináře věnované španělské kultuře, umění a dějinám, organizujeme kulturní návštěvy jednou týdně a také odpolední aktivity (studentské večeře, kino ... ). A noční život ve Valencii je velmi pestrý!

Musím přinést nějaké učebnice sebou?

Ne, dáme vám učebnice(první učebnice je v ceně), veškerý ostatní učební materiál, které budete potřebovat je k dispozici ve třídě.

Jaký kurz je nejoblíbenější?

Intenzivní kurz 25.

Budu skládat zkoušky?

Interní zkoušky organizujeme alespoň jednou za měsíc, abychom mohli sledovat váš pokrok.

Españolé má kurzy, připravující k oficiálním zkouškám?

Ano, připravíme vás k oficiálním zkouškám ze španělštiny: zkoušky DELE a zkoušky Chamber of Commerce z obchodní španělštiny. Student obdrží oficiální certifikát, vydaný Ministerstvem školství a vědy. Existuje 6 typů certifikátů DELE: Diplom úrovně A1, Diplom úrovně A2, Diplom úrovně B1, Diplom úrovně B2, Diplom úrovně C1 a Diplom úrovně C2.

Mate kurz obchodní španělštiny?

Ano. Je vhodný pro studenty se střední nebo pokročilou úrovni znalostí španělského jazyka.

Mohu mít soukromé lekce?

Ano, samozřejmě. Můžete mít jak pouze soukromé lekce, tak i v kombinaci s intenzivním kurzem. Délka jedné lekce je 55 minut. Obsah lekce bude přizpůsoben zájmům studenta a jeho úrovní španělštiny.

Získám certifikát po ukončení kurzu?

Na konci každého kurzu vydáváme certifikát o typu kurzu, délce studia a dosažené úrovně.