Tento kurz je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit jazyk, najít si přátele a mít volný čas pro španělskou kulturu a život. Cílem je naučit se komunikovat co nejrychleji a reagovat na nejrůznější každodenní situace.

Kurzy trvají 4 hodiny denně dopoledne nebo odpoledne minimálně po dobu jednoho týdne.

Začátek kurzu: každé pondělí.

Termíny kurzů pro začátečníky: 07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 01/04, 15/04, 06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 02/09, 16/09, 30/09, 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12.

Počet lekcí týdně: 20 lekcí obecné španělštiny

Délka každé lekce: 50 minut

Délka kurzu: od 1 do 36 týdnů

Úrovně: všechny úrovně. Od A1 do C2

Počet studentů ve třídě: maximálně 10, průměr 6

Rozvrh: dopoledne 9:10-13:00 nebo odpoledne 14:10-18:00