Tento kurz je určen pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na vysoké skole ve Španělsku. K dosažení tohoto cíle, musí složit přijímací zkoušky, známe jako "PAU" (Prueba de Acceso a la Universidad ) nebo "Selectividad".

Přípravný kurz "PAU" přizpůsobujeme každému studentovi individuálně, je to rychlý a snadný způsob jak se dostat na vysokou školu, s ohledem na schopnosti každého jednotlivce.

Pro koho je kurz určen?

Je určen pro studenty ze zahraničních vzdělávacích systémů, se kterými Španělsko má dohodu o slučitelnosti kvalifikací. Student musí mít ukončené středoškolské vzdělání ve svoji zemi, které odpovídá úrovni španělského Bachillerato ( střední škola ve Španělsku).

Co je to zkouška PAU?

Přijímací zkoušky (PAU) hodnotí akademickou zralost studenta a také si ověřuje jestli student má všechny potřebné znalosti, získané na střední škole. Po absolvování této zkoušky, studenti mohou se přihlásit na vysokou školu ve Španělsku.

Zkouška PAU má dvě částí: jedna část je povinná, a druhá je dobrovolná. Skládá se z povinných předmětů vyučovaných na střední škole.

Termíny zkoušky

Ročně se vyhlašují dva termíny zkoušky PAU (přijímací zkoušky na VŠ).

 

Termíny kurzu:

  • Od 08/01/2018 do 25/05/2018 (20 týdnů).
  • Od 01/10/2018 do 24/05/2019 (30 týdnů).

Počet hodin týdně20 hodin týdně: 15 hod přípravy na zkoušky + 3 hod angličtiny + 2 hod španělštiny.

Pomoc při přijímacím procesu na univerzitu (náklady na papírování atd. nejsou zahrnuty v ceně).

Délka každé lekce: 55 minut.

Délka kurzu30 nebo 20 týdnů.

Úroveň španělštinyMinimální úroveň španělštiny je B1 (v souladu se Společným evropským referenčním rámcem). Pokud si přejete, můžete se také přihlásit na intenzivní kurz španělštiny na naší škole před začátkem přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Rozvrh: Od pondělí do pátku (dopoledne nebo odpoledne).