Všechny nové studenti (s výjimkou začátečníků) v den nástupu v 08:30 musí absolvovat rozřazovací test (ústní a písemnou část), na základě kterého budou zařazeni do skupin dle jejich úrovně. Poté nasleduje informační schůzka, kde se studenti seznámí mezi sebou, s pracovníky školy a dostanou veškerou nezbytnou informací o studiu a městu.

Vyučování intenzivních kurzů probíhá vždy od pondělí do pátku buď dopoledne od 09:30 do 13:30 nebo-li odpoledne od 14:30 do 18:30. Pokud mate hodiny konverzaci, vedoucí studijního oddělení Vás osobně dá váš rozvrh, který záleží jak na výsledcích testu tak i počtu volných míst ve třídě.

Váš kurz zahrnuje různé společenské a kulturní aktivity. Po příjezdu obdržíte kulturní program na měsíc. Nicméně, nezapomeňte se dívat na nástěnku, kde jsou vždy zveřejněny aktuální informace o dění školy.

Toto je příklad týdenního programu

-Bezplatné aktivity

  • Pondělí: prohlídka města a uvítací party
  • Útery: jazykový workshop "Španělská kuchyň"
  • Středa: promítáni filmu ve škole
  • Čtvrtek: návštěva musea nebo hodiny salsy ve škole

- Aktivity za příplatek

  • Pátek: studentská večeře
  • Sobota: celodenní výlet do Xativy